Vi vill alltid ge den bästa möjliga servicen på alla uppdrag vi tar oss an. Vi har under årens gång skapat
kultur och organisation som alltid sätter servicen till våra kunder först. Detta är något som går genom alla våra led, från att vårdgivare bokar ett uppdrag till att konsulter har slutfört det, det är A och O för oss. 

Vi strävar efter att ständigt förbättra och utveckla hela vår verksamhet och våra stjärnor – våra medarbetare och konsulter. Alla ska känna ett starkt stöd från oss som arbetsgivare. Det ligger i vårt DNA att vi alltid ska leverera bästa kvalitet och att göra det på ett så maximalt hållbart sätt som möjligt, till exempel genom att hela tiden utvecklas och att ligga i framkant i vår bransch. Vi ska vara den lärande organisationen som ständigt förbättras.

Därför har vi valt att certifiera oss, både som ett bevis för vad vi står för och som en ständig påminnelse för oss själva om vad som är viktigast i vår kultur – kvalitet och miljö.

Därför har vi valt tydliga och mätbara kvalitets- och miljömål vilka bidrar till att vi medvetet arbetar mot våra visioner med en klar förståelse för de utmaningar och möjligheter vi står inför och som bidrar till att vi aldrig släpper blicken från bollen.

Vi anser att det är viktigt att även inom vår bransch ta ansvar för livscykelperspektivet i de medvetna val vi gör vid inköp av tjänster och materiel. Därför strävar vi också efter att så långt det är möjligt tillämpa cirkelekonomi som en självklar del i vårt hållbara förhållningssätt till vår omvärld.

Det är en självklarhet för oss att ha en god kunskap om de lagar och krav som vi alla inom Medsource AB måste leva upp till och överträffa – krav från såväl myndigheter som alla våra andra intressenter.

För att kunna ta vårt hållbara ansvar för miljön är det viktigt för oss att alla våra duktiga medarbetare är medvetna om vad vår miljöcertifiering liksom vår tydliga miljöprofil och miljöpolicy står för och vilka krav de ställer på oss alla. Att alltid sträva efter att alltid vara miljömedvetna i de val vi gör och de beslut vi fattar. 

Därför är vi också mycket noggranna med val av de vi samarbetar med. De utgör alla en förlängning av vår filosofi och våra policys och förväntas vara lika insatta och medvetna om såväl våra kvalitets- och miljökrav.

Medsource AB skall erbjuda sina kunder marknadens bästa och tryggaste samarbetspartner. För att lyckas med det krävs dels ett stort engagemang men även en tydlig struktur för att hålla kvalitét mot alla vårdgivare & konsulter. 

Det ska helt enkelt kännas bra att samarbeta med oss därför att vi älskar det vi gör.