Medsource AB, Org.nummer: 559168-5374, Arenavägen 45, 121 77 Johanneshov, värnar om den personliga integriteten för användare av våra webbsidor, tjänster och produkter.

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg i att vi i respekterar din personliga integritet och att dina personuppgifter behandlas på korrekt vis. Personuppgifter som behandlas av Medsource används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Syftet med denna integritetspolicy är att informera besökare, kunder, arbetssökande och anställda om hur Medsource använder era personuppgifter samt hur ni kan göra era rättigheter gällande enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”). Alla förändringar som görs i vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida.

1) Personlig information

När du registrerar dig som exempelvis arbetssökande, bokar en vikarie eller registrerar dig i andra sammanhang på vår webbplats samlas personuppgifter (som inte direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person) som exempelvis namn, telefonnummer e-post etc.

2) Allmän information

Uppgifter som återigen inte kan kopplas till dig personligen, men som låter oss på Medsource mäta och analysera statistik för att förbättra användarvänligheten för dig som besökare på vår site. Dessa uppgifter samlas in via exempelvis kakor. Läs mer om hur vi använder kakor här.

  • Förbättra din upplevelse som besökare på vår hemsida
  • Mäta statistik och på så vis förbättra vår hemsida
  • Kontakta dig via e-post Kontakta en kampanj, ett erbjudande eller en undersökning

Vi överför inte personuppgifter till tredje part. Undantaget är samarbetspartners (betrodd tredjepart) som hjälper oss att driva vår webbplats eller företag. Våra samarbetspartners har godkännt att hålla informationen konfidentiell och att hålla erforderlig säkerhetsnivå enligt särskilt upprättat personuppgiftsbiträdesavtal.

Då lagen kräver det anser vi det nödvändigt att dela information i syfte att förhindra, undersöka eller vidta åtgärder mot misstänkt bedrägeri, illegala aktiviteter, brott mot våra användarvillkor eller särskilda situationer som medför potentiella risker för en medmänniskas säkerhet.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, Allmänna uppgifter kan delas till utomstående part i marknads -och annonssyfte.

Vår målsättning är att dina personuppgifter alltid ska behandlas inom EU/EES och alla våra system finns inom EU/EES. Undantag kan ske vid systemmässig support och underhåll då vi kan vara tvungna att dela informationen med ett land utanför EU/EES.

Det kan exempelvis vara om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Vi använder en mängd olika säkerhetsåtgärder för att alltid skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet.

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. Rekrytering eller fakturering), får tillgång till personligt identifierbar information. Våra datorer och servrar som används för att lagra personuppgifter finns i säker miljö. Personuppgifter kommer endast att lagras om det finns ett legitimt ändamål med att bevara personuppgifterna

Ja. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor här.

Vi använder den e-post du givit oss godkännande att skicka information till för att skicka relevant information till dig som exempelvis nyhetsbrev eller relaterad information om övriga tjänster etc.

Vi samlar endast dina personuppgifter om laglig grund finns enligt gällande Dataskyddslagstiftning. Du kan exempelvis ha lämnat samtycke till behandlingen eller en avtalsrelation mellan dig och oss. Det kan även förekomma en rättslig skyldighet för oss att behandla personuppgifter, exempelvis av redovisningsskäl eller av arbetsrättsliga skäl.

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för. Exempelvis för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Krävs det enligt lag kan vi komma att spara uppgifterna längre. När dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål de samlats in för raderas eller anonymiseras de.

Webbkakor är små textfiler som lagras på den enhet du surfar på, till exempel din dator eller mobiltelefon. Textfilerna är identifierare, det vill säga en rad av bokstäver och siffror, som skickas av en webbserver till en webbläsare, som sedan lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Vi använder kakor för att förbättra din användarupplevelsen hos oss. Våra webbkakor gör det möjligt för vår webbserver att känna igen dig mellan dina besök och ta fram de uppgifter du angivit tidigare, utan att du behöver fylla i dem igen.

Vi kan också föra statistik som vi kan mäta för att lära oss mer om våra besökares behov och således förbättra vår webbplats och din användarupplevelse. Vi sparar aldrig någon personlig information om dig.

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) säger att alla som besöker en webbplats med webbkakor ska informeras om följande:

  • Att webbplatsen innehåller kakor
  • Hur dessa kakor används
  • Hur man kan undvika dessa kakor

Alla webbläsare fungerar olika, leta bland hjälpfunktionerna i din webbläsare för att hitta information om hur du ändrar inställningarna för lagring av webbkakor. Du kan också radera dina kakor själv i din hårddisk via din webbläsares inställningar.

Genom att använda medsource.se samtycker du till lagringen av kakor enligt denna policy. Om du inte accepterar att vi använder kakor kan du stänga av dessa i din egen webbläsare.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att webbplatsen du besöker innehåller kakor eller att den automatiskt nekar kakor. Du kan även använda webbläsaren i inkognitoläge så att kakorna automatiskt raderas varje gång du stänger ner webbläsaren.